KENNISGEVING Guna Partners

Posted by on jun 3, 2013 in Kennisgeving

KENNISGEVING

Zaandam, vrijdag 31 mei 2013

De berichten van de afgelopen dagen rondom de vermissing van Ingrid Visser en Lodewijk Severein zijn door alle medewerkers van de Guna Partners groep angstig en verdrietig nauwgezet gevolgd. Met de definitieve identificatie hedenmiddag door de Spaanse autoriteiten van Lodewijk Severein en Ingrid Visser komt een einde aan een periode van grote onzekerheid en maakt plaats voor een intens en groot verdriet.
Vanaf deze plaats wensen wij de familie en vrienden van Lodewijk en Ingrid alle kracht en liefde toe in deze voor iedereen onwerkelijke periode.

Als mede initiatiefnemer van Guna Partners laat Lodewijk  een grote leegte achter. Voor een ieder was hij een inspirerende bron en voorbeeld. Altijd klaar voor een helpende hand of ongevraagd advies voor iedereen binnen de organisatie. Bekend om zijn fabelachtige creativiteit, altijd op zoek naar innovaties of nieuwe uitdagingen. De afgelopen dagen, eindigend met het nieuws over de gewelddadige dood van Lodewijk en zijn geliefde Ingrid, zal voor alle medewerkers van Guna Partners in meer of mindere mate een blijvende impact hebben.
Ondanks dat Guna Partners geen activiteiten in Spanje ontplooit, reisden Lodewijk en Ingrid veelvuldig af naar de Spaanse regio waar zij twee jaar hebben gewoond toen Ingrid daar volleybalde. Hun voorliefde voor de regio was algemeen bekend in tegenstelling tot de kinderwens van hen waarvoor zij een kliniek in Murcia bezochten.

Naast het onmetelijke verdriet zijn wij net als iedereen op zoek naar antwoorden op de vele vragen die de afgelopen dagen zijn gerezen en nog onbeantwoord zijn gebleven. Hoe kan het zijn dat zulke lieve en onschuldige mensen slachtoffer worden van een dergelijke wrede misdaad?  Is het geloofwaardig dat hun jarenlange gemeenschappelijke liefde voor, en bijdrage aan,  de volleybalsport uiteindelijk om financiële redenen hun noodlottig is geworden?  Wij hopen voor iedereen dat op zoveel mogelijk onbeantwoorde vragen uiteindelijk uitsluitsel gegeven kan worden zodat het verwerkingsproces op gang kan komen.

De toekomst zal zonder Lodewijk voor Guna Partners nooit meer hetzelfde zijn. Wel zullen wij alles doen wat in ons vermogen ligt om in de geest van Lodewijk onze verschillende activiteiten tot  succesvolle en zelfstandige ondernemingen te laten doorgroeien;

Namens alle medewerkers en betrokkenen van
Guna Partners
Peter van der Baan
Directeur