Persberichten

Persbericht: Reactie families Lodewijk Severein en Ingrid Visser op uitspraak rechter inzake opgelegde straf in verband met de dubbele moord

Posted by on nov 4, 2016 in Nieuws, Persberichten

PERSBERICHT

Murcia, Spanje – 4 november 2016 Reactie van de families van Lodewijk en Ingrid op de uitspraak van de rechter inzake de opgelegde straf in verband de moord op Lodewijk Severein en Ingrid Visser

Op 27 oktober jl. heeft de jury uitspraak gedaan in de rechtszaak rondom de moord op Ingrid Visser en Lodewijk Severein in 2013 en hierbij twee verdachten, Juan Cuenca en Ion Valentin, schuldig bevonden aan de dubbele moord met voorbedachten rade. In die zitting is ook door de jury bepaald, rekening houdend met het voorarrest en de langdurige procesgang, dat de maximaal door de rechter op te leggen straf, met 7 jaar verminderd diende te worden per slachtoffer. De strafeis van 50 jaar door het OM moest derhalve met tenminste 14 jaar verminderd worden door de rechter, wat neerkomt op een maximale gevangenisstraf is van 34 jaar voor elk van de daders. Vandaag heeft de rechter in Murcia op basis van die zitting de strafmaat ook bepaald op 34 jaar alsmede een gezamenlijke hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van in totaal 200.000 euro aan de directe familieleden, en een benaderingsverbod van 300 meter met de directe familieleden voor een periode van 10 jaar na de 34 jaar celstraf.

Verder is Constantin Stan veroordeeld voor 5 maanden en een schadevergoeding van in totaal 16.000 euro.

Deze uitspraak is in lijn met de verwachting die de beide families van Ingrid en Lodewijk hiervan hadden. We zijn in afwachting van de beslissing van het openbaar ministerie met betrekking tot het instellen van hoger beroep.

Verzoek aan de media: Wij vragen via deze weg tevens de media alle verzoeken tot contact rechtstreeks neer te leggen bij onze perswoordvoerder Nikki van Passel via +31 (0) 6 300 430 40 of via email. De familie wordt op deze manier gezamenlijk op de hoogte gehouden over media-zaken die zo centraal bij ons binnenkomen. Het contact verloopt uitsluitend via de woordvoerder. Overige pogingen tot contact worden niet op prijs gesteld.

Read More

Persbericht: Reactie van de families op de jury uitspraak inzake moord op Lodewijk Severein en Ingrid Visser

Posted by on okt 27, 2016 in Nieuws, Persberichten

PERSBERICHT

Murcia, Spanje 27 oktober 2016
Reactie van de families van Lodewijk en Ingrid op de jury uitspraak inzake moord op Lodewijk Severein en Ingrid Visser

Vandaag hebben we kennisgenomen van de uitspraken van de jury.

De jury heeft de tenlastegelegde feiten beoordeeld en twee verdachten aan alle feiten schuldig bevonden.
Alhoewel we zijn overtuigd van de zorgvuldigheid waarmee de Spaanse autoriteiten het proces hebben gevoerd, vinden we het volstrekt onbegrijpelijk en uiterst teleurstellend dat Constantin Stan niet schuldig is bevonden aan de voornaamste aan hem ten laste gelegde feiten, maar slechts aan verhulling, en dat Serafin de Alba geheel is vrijgesproken.
We verwachten dan ook dat, mede in het licht van alle door het OM aangevoerde bewijsstukken dat de Officier van Justitie in hoger beroep zal gaan.

De families vertrouwen op een goede uitspraak van de rechter aangaande de strafmaat voor de verdachten die wel aan de tenlastegelegde feiten schuldig zijn bevonden.
We wachten deze uitspraak verder rustig af en gaan ervan uit dat ook de media dit zullen respecteren, om na die uitspraak met een definitieve reactie te komen.

Verzoek aan de media: Wij vragen via deze weg tevens de media alle verzoeken tot contact rechtstreeks neer te leggen bij onze perswoordvoerder via +31 (0) 6 300 430 40 of via email. De familie wordt op deze manier gezamenlijk op de hoogte gehouden over media-zaken die zo centraal bij ons binnenkomen. Het contact verloopt uitsluitend via de woordvoerder. Overige pogingen tot contact worden niet op prijs gesteld.

Read More

Persbericht: Familie van Ingrid Visser en Lodewijk Severein vraagt om rust en terughoudendheid in berichtgeving

Posted by on mei 28, 2013 in Nieuws, Persberichten

Persbericht

Familie van Ingrid Visser en Lodewijk Severein vraagt om rust en terughoudendheid in berichtgeving

De familie van de om het leven gebrachte Ingrid Visser en Lodewijk Severein, wordt sinds vandaag geconfronteerd met publicaties waarin afschuwelijke details worden beschreven over de dood van het tweetal, zonder dat de familie door de officiële instanties over deze details op de hoogte was gesteld.

Voor de familie is het onbegrijpelijk dat de pers eerder over deze details beschikte dan de familie zelf. De wijze waarop bepaalde media vervolgens met deze informatie is om gegaan, ervaart de familie als schokkend en maakt de situatie voor hen bijna ondraaglijk.

De familie voelt zich gesteund door de reactie van veel mensen in binnen- en buitenland, die via e-mail, telefoon en sociale media hun afschuw over deze bijdragen van bepaalde media hebben laten blijken.

De familie is heel dankbaar voor de inzet en interesse die de media getoond heeft tijdens de dagen dat de familie nog op zoek was naar Ingrid en Lodewijk en is zich bewust van het feit dat nieuwsgaring onvermijdelijk is. Bovendien realiseert de familie zich ook dat slechts een deel van de media gemeend heeft zich van deze berichtgeving te moeten bedienen. Voor de komende tijd, verzoekt de familie de media hun werk met respect voor de nabestaanden en indien mogelijk op terughoudende wijze uit te voeren, om onnodig leed voor de familieleden, vrienden en bekenden verder te voorkomen.

De families willen het verlies nu in rust kunnen verwerken, en verzoeken een ieder hiermee rekening te houden.

Read More

Persbericht: Twee Roemeense verdachten opgepakt inzake moord Ingrid Visser en Lodewijk Severein

Posted by on mei 27, 2013 in Nieuws, Persberichten

Persbericht:

Twee Roemeense verdachten opgepakt inzake moord Ingrid Visser en Lodewijk Severein

Inmiddels is duidelijk geworden dat de politie twee verdachten heeft aangehouden die beide de Roemeense Nationaliteit hebben. Deze twee personen zijn op dit moment directe verdachten van de moord.

Inmiddels is ook bekend gemaakt dat er vanmiddag om 18:00 uur opnieuw een persconferentie zal worden belegd in de Delegacion de Gobierno betreffende deze zaak.

Uiteraard zal de familie de ontwikkelingen blijven volgen en hier nieuws over naar buiten brengen zodra dit officieel aan ons bevestigd is.

Heeft u informatie of tips over deze zaak, neemt u dan contact op met de politie:

Politie in Murcia via: 0034 – 968 880 364
Opsporingstiplijn Nederland: 0900-6070

Read More

Persbericht: De familie van Ingrid Visser en Lodewijk Severein is vannacht door de Spaanse politie ingelicht

Posted by on mei 27, 2013 in Nieuws, Persberichten

De familie van Ingrid en Lodewijk is vannacht door de Spaanse politie ingelicht over de vondst van twee lichamen, een man en een vrouw. Op dit moment worden zij geïdentificeerd. 
Ondanks dat er nog geen bevestiging is gegeven is de familie erg geschokt door het nieuws.

De familie verzoekt de communicatie via de perswoordvoerder te laten lopen.

Onze excuses indien u niet direct te woord gestaan wordt, het is erg druk met telefoon en email berichten, wij doen ons best iedereen zo snel en zo goed mogelijk te woord te staan.

Read More

Persbericht: Nieuwe poster & flyer actie in Murcia op dinsdag 28 mei 2013

Posted by on mei 24, 2013 in Nieuws, Persberichten

Kom helpen met plakken van posters in Murcia!

Laatste stand van zaken
Zojuist heeft woordvoerder van de familie; Miriam van de Velde, de laatste details gedeeld inzake de vermissing van Ingrid Visser en Lodewijk Severein. Dit gebeurde in tv programma’s Tros Vermist en SBS6 Hart van Nederland.

Nieuwe actie
In verband met de poster-actie van afgelopen week, zijn een aantal bruikbare tips binnengekomen bij de politie, betrokken bij deze zaak. Na aanleiding daarvan heeft de familie besloten de actie uit te breiden en het gebied waarin  geplakt is te vergroten.

Hulp gevraagd!
Om deze actie voor elkaar te krijgen, is hulp nodig. Hulp van het publiek, lokaal en mogelijk ook internationaal. De familie wil om die reden, iedereen die in de gelegenheid is om naar Murcia te komen, van harte uitnodigen aan te sluiten bij de actie. Indien hiervoor mensen vanuit Nederland willen komen, wordt dit uiteraard zeer gewaardeerd maar de familie begrijpt dat dit niet voor iedereen mogelijk is, alle steun is welkom!

Aanmelden via email
De locatie van waaruit e.e.a. georganiseerd zal worden, wordt via email aan vrijwilligers bekend gemaakt! Meld je dus aan via posters@ingridenlodewijk.com indien je geïnformeerd wil worden!

In verband met de grotere gecoördineerde actie, is besloten om een datum te kiezen die iets verder weg ligt dan laatste keer om op die manier zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven mee te helpen.

Datum: 28 mei 2013
Locatie: Volgt later maar in Murcia

Telefoonnummers voor andere informatie en tips:

Politie in Murcia via: 0034 – 968 880 364
Opsoringstiplijn Nederland: 0900-6070

Read More