Posts Tagged "Murcia"

Persbericht: Reactie van de families op de jury uitspraak inzake moord op Lodewijk Severein en Ingrid Visser

Posted by on okt 27, 2016 in Nieuws, Persberichten

PERSBERICHT

Murcia, Spanje 27 oktober 2016
Reactie van de families van Lodewijk en Ingrid op de jury uitspraak inzake moord op Lodewijk Severein en Ingrid Visser

Vandaag hebben we kennisgenomen van de uitspraken van de jury.

De jury heeft de tenlastegelegde feiten beoordeeld en twee verdachten aan alle feiten schuldig bevonden.
Alhoewel we zijn overtuigd van de zorgvuldigheid waarmee de Spaanse autoriteiten het proces hebben gevoerd, vinden we het volstrekt onbegrijpelijk en uiterst teleurstellend dat Constantin Stan niet schuldig is bevonden aan de voornaamste aan hem ten laste gelegde feiten, maar slechts aan verhulling, en dat Serafin de Alba geheel is vrijgesproken.
We verwachten dan ook dat, mede in het licht van alle door het OM aangevoerde bewijsstukken dat de Officier van Justitie in hoger beroep zal gaan.

De families vertrouwen op een goede uitspraak van de rechter aangaande de strafmaat voor de verdachten die wel aan de tenlastegelegde feiten schuldig zijn bevonden.
We wachten deze uitspraak verder rustig af en gaan ervan uit dat ook de media dit zullen respecteren, om na die uitspraak met een definitieve reactie te komen.

Verzoek aan de media: Wij vragen via deze weg tevens de media alle verzoeken tot contact rechtstreeks neer te leggen bij onze perswoordvoerder via +31 (0) 6 300 430 40 of via email. De familie wordt op deze manier gezamenlijk op de hoogte gehouden over media-zaken die zo centraal bij ons binnenkomen. Het contact verloopt uitsluitend via de woordvoerder. Overige pogingen tot contact worden niet op prijs gesteld.

Read More

Een jaar later nog altijd veel steun voor families Visser & Severein

Posted by on mei 19, 2014 in Nieuws

Inmiddels is het een jaar geleden dat Ingrid Visser en Lodewijk Severein vermist raakten in Murcia, Spanje. De emotioneel moeilijke weken van onzekerheid die volgden hebben nog altijd een diepe indruk achtergelaten bij beide families.

Tot op heden is het vooronderzoek dat nodig is om tot een rechtszaak te kunnen komen nog altijd niet afgerond. Beide families zijn zich ervan bewust dat er in Nederland grote behoefte is aan informatie over de gang van zaken en realiseren zich dat Nederland massaal mee geleefd heeft en dit nog steeds doet bij elke nieuwe berichtgeving.

Om het officiële onderzoek zo min mogelijk te schaden is door beide families gezamenlijk besloten hier verder geen mededingen over te doen op dit moment.

De families Visser en Severein willen graag via deze weg iedereen bedanken die het afgelopen jaar op allerlei manieren steun betuigt heeft aan beide families.
De hartverwarmende kaarten, bloemen, brieven en persoonlijke boodschappen via sms, telefoon en email komen nog dagelijks binnen en blijven een grote bron van steun in de nog altijd moeilijke tijden.

Wij halen grote kracht en steun uit de directe en indirecte betrokkenheid vanuit heel Nederland en ver daarbuiten en weten dat dit nieuws niet alleen bij ons hard is aangekomen. We weten ook dat velen nog bezoekers nog dagelijks te website bekijken en mede om die reden is besloten ook de site vooralsnog online te houden tot de zaak definitief is afgerond.

Families Ingrid Visser en Lodewijk Severein

Verzoek aan de media: Wij vragen via deze weg tevens de media alle verzoeken tot contact rechtstreeks neer te leggen bij onze perswoordvoerder via +31 (0) 6 300 430 40 of via email aan info@ingridenlodewijk.com De familie wordt op deze manier gezamenlijk op de hoogte gehouden over media-zaken die zo centraal bij ons binnenkomen. Het contact verloopt uitsluitend via de woordvoerder. Overige pogingen tot contact worden niet op prijs gesteld.

Read More

Condoleance register op verzoek van de familie

Posted by on mei 30, 2013 in Condoleances

De familie van Ingrid Visser & Lodewijk Severein wil graag deze condoleance pagina openstellen voor een ieder die een steunbetuiging wil achterlaten. Zij verzoeken mensen om hier een emailadres bij te vermelden zodat het mogelijk wordt in een later stadium mensen persoonlijk te bedanken, indien de familie hiertoe mocht besluiten.

 

Ingrid Visser en Lodewijk Severein | photo: Ronald Hoogendoorn

Ingrid Visser en Lodewijk Severein | Foto: Ronald Hoogendoorn

Read More

Persbericht: Familie van Ingrid Visser en Lodewijk Severein vraagt om rust en terughoudendheid in berichtgeving

Posted by on mei 28, 2013 in Nieuws, Persberichten

Persbericht

Familie van Ingrid Visser en Lodewijk Severein vraagt om rust en terughoudendheid in berichtgeving

De familie van de om het leven gebrachte Ingrid Visser en Lodewijk Severein, wordt sinds vandaag geconfronteerd met publicaties waarin afschuwelijke details worden beschreven over de dood van het tweetal, zonder dat de familie door de officiële instanties over deze details op de hoogte was gesteld.

Voor de familie is het onbegrijpelijk dat de pers eerder over deze details beschikte dan de familie zelf. De wijze waarop bepaalde media vervolgens met deze informatie is om gegaan, ervaart de familie als schokkend en maakt de situatie voor hen bijna ondraaglijk.

De familie voelt zich gesteund door de reactie van veel mensen in binnen- en buitenland, die via e-mail, telefoon en sociale media hun afschuw over deze bijdragen van bepaalde media hebben laten blijken.

De familie is heel dankbaar voor de inzet en interesse die de media getoond heeft tijdens de dagen dat de familie nog op zoek was naar Ingrid en Lodewijk en is zich bewust van het feit dat nieuwsgaring onvermijdelijk is. Bovendien realiseert de familie zich ook dat slechts een deel van de media gemeend heeft zich van deze berichtgeving te moeten bedienen. Voor de komende tijd, verzoekt de familie de media hun werk met respect voor de nabestaanden en indien mogelijk op terughoudende wijze uit te voeren, om onnodig leed voor de familieleden, vrienden en bekenden verder te voorkomen.

De families willen het verlies nu in rust kunnen verwerken, en verzoeken een ieder hiermee rekening te houden.

Read More

Persbericht: Twee Roemeense verdachten opgepakt inzake moord Ingrid Visser en Lodewijk Severein

Posted by on mei 27, 2013 in Nieuws, Persberichten

Persbericht:

Twee Roemeense verdachten opgepakt inzake moord Ingrid Visser en Lodewijk Severein

Inmiddels is duidelijk geworden dat de politie twee verdachten heeft aangehouden die beide de Roemeense Nationaliteit hebben. Deze twee personen zijn op dit moment directe verdachten van de moord.

Inmiddels is ook bekend gemaakt dat er vanmiddag om 18:00 uur opnieuw een persconferentie zal worden belegd in de Delegacion de Gobierno betreffende deze zaak.

Uiteraard zal de familie de ontwikkelingen blijven volgen en hier nieuws over naar buiten brengen zodra dit officieel aan ons bevestigd is.

Heeft u informatie of tips over deze zaak, neemt u dan contact op met de politie:

Politie in Murcia via: 0034 – 968 880 364
Opsporingstiplijn Nederland: 0900-6070

Read More