Posts Tagged "Spanje"

Persbericht: Reactie van de families op de jury uitspraak inzake moord op Lodewijk Severein en Ingrid Visser

Posted by on okt 27, 2016 in Nieuws, Persberichten

PERSBERICHT

Murcia, Spanje 27 oktober 2016
Reactie van de families van Lodewijk en Ingrid op de jury uitspraak inzake moord op Lodewijk Severein en Ingrid Visser

Vandaag hebben we kennisgenomen van de uitspraken van de jury.

De jury heeft de tenlastegelegde feiten beoordeeld en twee verdachten aan alle feiten schuldig bevonden.
Alhoewel we zijn overtuigd van de zorgvuldigheid waarmee de Spaanse autoriteiten het proces hebben gevoerd, vinden we het volstrekt onbegrijpelijk en uiterst teleurstellend dat Constantin Stan niet schuldig is bevonden aan de voornaamste aan hem ten laste gelegde feiten, maar slechts aan verhulling, en dat Serafin de Alba geheel is vrijgesproken.
We verwachten dan ook dat, mede in het licht van alle door het OM aangevoerde bewijsstukken dat de Officier van Justitie in hoger beroep zal gaan.

De families vertrouwen op een goede uitspraak van de rechter aangaande de strafmaat voor de verdachten die wel aan de tenlastegelegde feiten schuldig zijn bevonden.
We wachten deze uitspraak verder rustig af en gaan ervan uit dat ook de media dit zullen respecteren, om na die uitspraak met een definitieve reactie te komen.

Verzoek aan de media: Wij vragen via deze weg tevens de media alle verzoeken tot contact rechtstreeks neer te leggen bij onze perswoordvoerder via +31 (0) 6 300 430 40 of via email. De familie wordt op deze manier gezamenlijk op de hoogte gehouden over media-zaken die zo centraal bij ons binnenkomen. Het contact verloopt uitsluitend via de woordvoerder. Overige pogingen tot contact worden niet op prijs gesteld.

Read More

Een jaar later nog altijd veel steun voor families Visser & Severein

Posted by on mei 19, 2014 in Nieuws

Inmiddels is het een jaar geleden dat Ingrid Visser en Lodewijk Severein vermist raakten in Murcia, Spanje. De emotioneel moeilijke weken van onzekerheid die volgden hebben nog altijd een diepe indruk achtergelaten bij beide families.

Tot op heden is het vooronderzoek dat nodig is om tot een rechtszaak te kunnen komen nog altijd niet afgerond. Beide families zijn zich ervan bewust dat er in Nederland grote behoefte is aan informatie over de gang van zaken en realiseren zich dat Nederland massaal mee geleefd heeft en dit nog steeds doet bij elke nieuwe berichtgeving.

Om het officiële onderzoek zo min mogelijk te schaden is door beide families gezamenlijk besloten hier verder geen mededingen over te doen op dit moment.

De families Visser en Severein willen graag via deze weg iedereen bedanken die het afgelopen jaar op allerlei manieren steun betuigt heeft aan beide families.
De hartverwarmende kaarten, bloemen, brieven en persoonlijke boodschappen via sms, telefoon en email komen nog dagelijks binnen en blijven een grote bron van steun in de nog altijd moeilijke tijden.

Wij halen grote kracht en steun uit de directe en indirecte betrokkenheid vanuit heel Nederland en ver daarbuiten en weten dat dit nieuws niet alleen bij ons hard is aangekomen. We weten ook dat velen nog bezoekers nog dagelijks te website bekijken en mede om die reden is besloten ook de site vooralsnog online te houden tot de zaak definitief is afgerond.

Families Ingrid Visser en Lodewijk Severein

Verzoek aan de media: Wij vragen via deze weg tevens de media alle verzoeken tot contact rechtstreeks neer te leggen bij onze perswoordvoerder via +31 (0) 6 300 430 40 of via email aan info@ingridenlodewijk.com De familie wordt op deze manier gezamenlijk op de hoogte gehouden over media-zaken die zo centraal bij ons binnenkomen. Het contact verloopt uitsluitend via de woordvoerder. Overige pogingen tot contact worden niet op prijs gesteld.

Read More

Condoleance register op verzoek van de familie

Posted by on mei 30, 2013 in Condoleances

De familie van Ingrid Visser & Lodewijk Severein wil graag deze condoleance pagina openstellen voor een ieder die een steunbetuiging wil achterlaten. Zij verzoeken mensen om hier een emailadres bij te vermelden zodat het mogelijk wordt in een later stadium mensen persoonlijk te bedanken, indien de familie hiertoe mocht besluiten.

 

Ingrid Visser en Lodewijk Severein | photo: Ronald Hoogendoorn

Ingrid Visser en Lodewijk Severein | Foto: Ronald Hoogendoorn

Read More

Persbericht: De familie van Ingrid Visser en Lodewijk Severein is vannacht door de Spaanse politie ingelicht

Posted by on mei 27, 2013 in Nieuws, Persberichten

De familie van Ingrid en Lodewijk is vannacht door de Spaanse politie ingelicht over de vondst van twee lichamen, een man en een vrouw. Op dit moment worden zij geïdentificeerd. 
Ondanks dat er nog geen bevestiging is gegeven is de familie erg geschokt door het nieuws.

De familie verzoekt de communicatie via de perswoordvoerder te laten lopen.

Onze excuses indien u niet direct te woord gestaan wordt, het is erg druk met telefoon en email berichten, wij doen ons best iedereen zo snel en zo goed mogelijk te woord te staan.

Read More

Persbericht: Nieuwe poster & flyer actie in Murcia op dinsdag 28 mei 2013

Posted by on mei 24, 2013 in Nieuws, Persberichten

Kom helpen met plakken van posters in Murcia!

Laatste stand van zaken
Zojuist heeft woordvoerder van de familie; Miriam van de Velde, de laatste details gedeeld inzake de vermissing van Ingrid Visser en Lodewijk Severein. Dit gebeurde in tv programma’s Tros Vermist en SBS6 Hart van Nederland.

Nieuwe actie
In verband met de poster-actie van afgelopen week, zijn een aantal bruikbare tips binnengekomen bij de politie, betrokken bij deze zaak. Na aanleiding daarvan heeft de familie besloten de actie uit te breiden en het gebied waarin  geplakt is te vergroten.

Hulp gevraagd!
Om deze actie voor elkaar te krijgen, is hulp nodig. Hulp van het publiek, lokaal en mogelijk ook internationaal. De familie wil om die reden, iedereen die in de gelegenheid is om naar Murcia te komen, van harte uitnodigen aan te sluiten bij de actie. Indien hiervoor mensen vanuit Nederland willen komen, wordt dit uiteraard zeer gewaardeerd maar de familie begrijpt dat dit niet voor iedereen mogelijk is, alle steun is welkom!

Aanmelden via email
De locatie van waaruit e.e.a. georganiseerd zal worden, wordt via email aan vrijwilligers bekend gemaakt! Meld je dus aan via posters@ingridenlodewijk.com indien je geïnformeerd wil worden!

In verband met de grotere gecoördineerde actie, is besloten om een datum te kiezen die iets verder weg ligt dan laatste keer om op die manier zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven mee te helpen.

Datum: 28 mei 2013
Locatie: Volgt later maar in Murcia

Telefoonnummers voor andere informatie en tips:

Politie in Murcia via: 0034 – 968 880 364
Opsoringstiplijn Nederland: 0900-6070

Read More