Posts Tagged "Verwerking"

Persbericht: Familie van Ingrid Visser en Lodewijk Severein vraagt om rust en terughoudendheid in berichtgeving

Posted by on mei 28, 2013 in Nieuws, Persberichten

Persbericht

Familie van Ingrid Visser en Lodewijk Severein vraagt om rust en terughoudendheid in berichtgeving

De familie van de om het leven gebrachte Ingrid Visser en Lodewijk Severein, wordt sinds vandaag geconfronteerd met publicaties waarin afschuwelijke details worden beschreven over de dood van het tweetal, zonder dat de familie door de officiële instanties over deze details op de hoogte was gesteld.

Voor de familie is het onbegrijpelijk dat de pers eerder over deze details beschikte dan de familie zelf. De wijze waarop bepaalde media vervolgens met deze informatie is om gegaan, ervaart de familie als schokkend en maakt de situatie voor hen bijna ondraaglijk.

De familie voelt zich gesteund door de reactie van veel mensen in binnen- en buitenland, die via e-mail, telefoon en sociale media hun afschuw over deze bijdragen van bepaalde media hebben laten blijken.

De familie is heel dankbaar voor de inzet en interesse die de media getoond heeft tijdens de dagen dat de familie nog op zoek was naar Ingrid en Lodewijk en is zich bewust van het feit dat nieuwsgaring onvermijdelijk is. Bovendien realiseert de familie zich ook dat slechts een deel van de media gemeend heeft zich van deze berichtgeving te moeten bedienen. Voor de komende tijd, verzoekt de familie de media hun werk met respect voor de nabestaanden en indien mogelijk op terughoudende wijze uit te voeren, om onnodig leed voor de familieleden, vrienden en bekenden verder te voorkomen.

De families willen het verlies nu in rust kunnen verwerken, en verzoeken een ieder hiermee rekening te houden.

Read More